Fönster med växter runtomkring, miljövänlig

MILJÖ

Ju mer solfilm vi lägger, desto mer miljövänligt blir Stockholm eftersom vi ser till att dra ner på AC-kostnader och därmed minskar vi energiförbrukningen. Alla produkter som vi använder för att utföra vårt arbete är miljövänliga.

Fönster med växter runtomkring, miljövänlig

MISSION

Vår huvudsakliga uppgift är att leverera i tid med kvalitet för att på så sätt uppnå en kundtrygghet. Vi håller oss i framkant med tekniken och levererar solfilmer med en garantitid upptill 10 år.

Fönster med växter runtomkring, miljövänlig

VISION

Vår vision har i 25 år varit att representera och bibehålla första platsen inom branschen i Stockholm. Vi kommer alltid att se till att kunna leverera kvalitet, kombinerat med miljövänliga lösningar.